คิดถึงเคาตุ่ณ

posted on 14 Jun 2012 13:15 by namtansign in life
 
เมื่อปีที่แล้วซื้อคุณเต่ามาเลี้ยง 4 ตัว เป็นครอบครัวที่น่ารัก
ชื่อนังทองไพรำ ลอออร ดิเรกรุจ และพี่เทพ
อนิจจา คลื่นชีวิตดันมาซัดให้พวกเจ้าต้องหายสาบสูญไป
น้ำท่วมเมื่อสิ้นปีที่แล้ว คงพาพวกเจ้าไปอยู่ไกลแสนไกล
เฮ้อ...เคาตุ่ณที่แสนน่ารัก อยากเลี้ยงอีกจังเลย

Comment

Comment:

Tweet